skip to Main Content

De zorg voor patiënten met PICS na een ziekenhuisopname.

De Community of Practice van het REACH project heeft een programma ontwikkeld  voor patiënten die met het post-intensive care syndroom vanuit het ziekenhuis naar huis worden ontslagen. Aanvullend kan dit programma ook prima worden ingezet voor patienten die een lange of gecompliceerde ziekenhuisopname hebben gehad. Het programma richt zich in eerste instantie met name op fysiotherapie met tevens aandacht voor diëtetiek, ergotherapie en psychologie. Een samenvatting van de zorg staat in de visio flowchart en in het document: Samenvatting producten.

De zorg is opgedeeld in:

1: Verwijzing en overdracht. Hierbij wordt beschreven waaraan de fysiotherapeutische overdracht naar de eerste lijn moet voldoen. Tevens worden suggesties gedaan ten aanzien van de verwijsinformatie door de medisch specialist.
Zie het tabblad Verwijzing en overdracht

2: Diagnostiek. Zonder voorbij te gaan aan de specifieke hulpvraag van de patient en de persoonlijke ervaringen ten aanzien van gezondheid, worden een aantal suggessties en tools aangegeven ten aanzien van klinimetrie. Ten aanzien van diëtetiek, ergotherapie en psychologie worden mogelijke screeningsinstrumenten aangeboden op basis waarvan terug- of doorverwijzing plaats kan vinden.
Zie het tabblad Diagnostiek

3: Behandeling. De behandeling bestaat uit een selectie uit de vele bestaande behandelopties bij deze patiënten. Er wordt ingegaan op specifieke aandachtspunten bij training en een aantal specifieke behandelvormen waaronder ademspiertraining. Een selectie van tools wordt hierbij ter ondersteuning aangeboden.
Zie het tabblad Behandeling

4: Positieve gezondheid. Het concept van positieve gezondheid heeft in het REACH project een bijzondere plaats. Er wordt informatie gegeven over dit onderwerp alsmede tools die de uitvoering van dit concept kunnen ondersteunen.

Het REACH project zal na het ontwikkelen van zorg geïmplementeerd (begin 2019) en getoetst worden haalbaarheid en mogelijk effectiviteit (tot medio 2020). voor onderzoek zie het tabblad Wetenschappelijk onderzoek.

 

 

Back To Top
Zoeken