skip to Main Content

Over Project REACH

Uit onderzoek blijkt dat veel Intensive Care patiënten, die een periode van ernstige ziekte hebben doorstaan, na ontslag uit het ziekenhuis langdurig functionele beperkingen ervaren. Daarnaast komen voedingsproblemen, mentale en cognitieve klachten veelvuldig voor en wordt deze problematiek vaak niet (tijdig) herkend en behandeld. Er bestaat voor langere tijd afhankelijkheid van mantelzorgers en bij behandelaren is er behoefte aan meer kennis over het Post Intensive Care Syndroom (PICS). Het doel van REACH project is om met een ‘Community of Practice’ (CoP), bestaande uit ervaringsdeskundigen en zorgprofessionals uit 1e en 2e lijn binnen de regio Amsterdam en omstreken, een transmuraal fysiotherapieprogramma te ontwikkelen om patiënten die met PICS naar huis worden ontslagen optimaal te ondersteunen. Daarnaast is kennis over de behandeling van patiënten met PICS verspreid binnen de CoP en het onderwijs. Bijzonder in dit project is de aandacht voor positieve gezondheid.

 

Deze website is in eerste instantie bedoeld ter ondersteuning van de leden van het REACH project. Mogelijk dat (een aantal onderdelen van) deze website later ook voor andere geïnteresseerden vrijkomt.

Voorbereidingsfase

3 januari 2018

Marike van der Schaaf heeft met behulp van een NWO RAAK-publiek subsidie het project REACH kunnen financieren. 30 Januari 2018 heeft er een symposium plaatsgevonden…

Lees meer

Ontwikkelfase

14 juni 2018

Bepaling richting en vorm zorgproducten. 20 september 2018 tweede bijeenkomst: Positieve gezondheid en inhoudelijke richting.

Lees meer

Ontwikkelfase

22 november 2018

Bespreken 1e concept zorgproducten (flow chart, onderliggend document). 10 januari 2019 vaststellen zorg rondom PICS patienten en oplevering producten + 1e versie website

Lees meer

Voorbereiding onderzoeksfase

31 januari 2019

Workshop in het kader van onderzoek. 7 maart 2019: Scholing netwerk NPI. Datum onbekend: Diverse scholing en activiteiten.

Lees meer

Start onderzoeksfase

1 maart 2019

Begin van de onderzoeksfase.

Lees meer

Professionalisering van het netwerk

7 maart 2019

Scholingsprogramma

Lees meer

Afrondingsfase

1 april 2020

Einde onderzoek, schrijven producten, continuering CoP.

Lees meer

Einde project

1 juli 2020

Back To Top
Zoeken