skip to Main Content

REACH-netwerk praktijken
In 2018 werd het REACH project gestart met als doel de nazorg voor ex-ICpatienten te verbeteren. Hiertoe werd samen met fysiotherapeuten, ergotherapeuten, diëtisten een programma ontwikkeld en werd scholing gevolgd. De deelnemende en geschoolde praktijken zijn te vinden via de zorgzoeker en folder.

FCIC

De landelijke Stichting Family and patient Centered Intensive Care (FCIC) heeft een mooie website met veel informatie voor patienten. Het doel van FCIC is het delen en verspreiden van kennis over de psychosociale, cognitieve en fysieke gevolgen van een IC-opname voor de patiënt, zijn familie en naasten. FCIC beoogt daarmee de impact van een intensive care behandeling in al zijn facetten te beperken. Graag verwijzen wij naar hun website.

IC Connect

IC Connect is de patiëntenorganisatie voor alle (voormalig) IC-patiënten, voor hun naasten en voor de nabestaanden van overleden IC-patiënten. IC Connect voorziet u van de informatie die nodig is vóór, tijdens en na de IC-opname. DIt bestaat uit bijvoorbeeld informatie over de aandoeningen die vaak tot IC-opname leiden, zoals: longontsteking, hartstilstand en sepsis. Ook geven zij informatie over behandeling(en) op een IC-behandeling en over het overleven na een kritieke ziekte of ongeval. Grag verwijzen wij naar hun website.

Het Post Intensive Care Syndroom (PICS)

Het PICS omvat het herstel van oude of nieuwe klachten die ontstaan zijn ten gevolge van een opname op de Intensive Care. Deze klachten kunnen zich op vele terreinen voordoen. Een benadering vanuit positieve gezondheid wordt door de REACH werkgroep aangeraden. Voor een snel overzicht van het PICS kan het onderstaande filmpje worden bekeken.

Geïndiceerd voor het REACH-netwerk zijn alle volwassen ziekenhuispatiënten die minimaal 48 uur beademd zijn geweest. Deze patiënten worden gekenmerkt door:

1) lichamelijke klachten zoals spierzwakte, conditieverlies die het functioneren in het dagelijks leven en mogelijk ook sociale participatie (gezin, arbeid) beperken.

2) het mogelijk aanwezig zijn van mentale en/of cognitieve problemen. Deze worden vaak in het begin niet gezien of onderschat.

Opgemerkt wordt dat een aantal ziekenhuispatienten ook zonder 48 uur beademd te zijn geweest deze kenmerken vertoont. Strict genomen is het REACH netwerk hiervoor niet opgezet maar natuurlijk wel uitermate geschikt.

Niet geïndiceerd zijn patienten die reeds in een ander erkend nazorgtraject terecht komen. Hierbij wordt gedacht aan neurologische-, hart-, long- en traumarevalidatie. Ook patiënten die in een revalidatiecentrum behandeld worden zijn niet geïndiceerd, mogelijk wel hierna.

Back To Top
Zoeken