skip to Main Content

Ondervoed?
Een tekort aan energie en/of voedingsstoffen leidt tot gewichtsverlies en het slechter functioneren van het lichaam. Dat komt vooral door de afname van de spiermassa. Ondervoeding heeft een grote invloed op de gezondheid. De gevolgen kunnen zijn:
verminderde weerstand
verminderde spiermassa
minder soepel bewegen
grotere kans op vallen
langzamer herstel na een operatie of ziekte en ernstigere complicaties na een operatie
vertraagde wondgenezing
verhoogde kans op doorligwonden (decubitus)
verminderde hart- en longcapaciteit
lagere kwaliteit van leven
sociaal isolement
verhoogde kans op overlijden

Wanneer naar de diëtist?
Hoe eerder ondervoeding wordt herkend, hoe beter het kan worden behandeld. Schakel daarom op tijd hulp in, ook als u twijfelt of sprake is van ondervoeding. De SNAQ65+ is een kort screeningsinstrument om dit risico in te kunnen schatten. Bij een rode score is verwijzing naar een diëtist geïndiceerd.
Vul hier zelf de SNAQ65+ in: https://www.goedgevoedouderworden.nl/test-uzelf/
Meer informatie over de SNAQ65+: https://www.stuurgroepondervoeding.nl/toolkits/screeningsinstrument-3

Behandelen van ondervoeding
Bij de behandeling van ondervoeding wordt de nadruk gelegd op voldoende inname van eiwit en energie. Daarnaast is beweging een essentieel onderdeel van de behandeling om de spiermassa te behouden. Op de pagina Gezond aankomen van het voedingscentrum staan adviezen voor mensen met ondervoeding. Deze pagina is een extra hulpmiddel, daarnaast is het inschakelen van een diëtist nog steeds belangrijk.
Afhankelijk van de ernst van de ondervoeding kan met een diëtist een keuze gemaakt worden voor energie- en eiwitverrijkte voeding, eventueel aangevuld met vitamine- en mineralensupplementen, extra drinkvoeding of volledige drink- of sondevoeding.

Links
Voedingscentrum:
https://www.voedingscentrum.nl/encyclopedie/ondervoeding.aspx
Goed gevoed ouder worden:
https://www.goedgevoedouderworden.nl/
Database van eiwitrijke producten:
https://www.stuurgroepondervoeding.nl/energie-en-eiwitrijke-producten
Vind een diëtist:
https://dieetditdieetdat.nl/vind-een-dietist/?postcode=&search_type=dietist&submit=Zoeken

Hinke Kruizenga 20-12-2018

Back To Top
Zoeken