skip to Main Content

Verwijzing en overdracht

De fysiotherapeutische overdracht bestaat uit een aantal onderdelen:

  1. Telefonische overdracht.
  2. Een papieren of digitale overdracht.
  3. Een verwijsbrief van de specialist.
  4. Eventueel kan een overzicht van (fysiotherapeutisch) klinimetrische gegevens worden meegestuurd.

ad 1. Telefonische overdracht

De fysiotherapeut van de afdeling neemt telefonisch contact op met de 1e lijns collega zodra ontslagdatum/-planning bekend is. Tijdens de telefonische overdracht wordt een beknopte samenvatting over de patiënt gegeven met betrekking tot de ziektegeschiedenis en het opname beloop. Indien relevant kan ook informatie worden gegeven over:

– Instrueerbaarheid, motivatie, coping, ziekte-inzicht.
– Psychische/mentale hulpbehoefte bij ontslag (PTSS redelijkerwijs te verwachten?).
– Cognitieve hulpbehoefte bij ontslag (delier doorgemaakt?, problemen met concentratie, aandacht, prikkels, vermoeidheid?).
– Follow-up bij welke specialist en wanneer.

 

ad 2. Overdracht op papier of digitaal

Overdracht kan op verschillende manieren worden verzorgd, afhankelijk van de mogelijkheden en voorkeuren van patiënt en de ziekenhuis fysiotherapeut. De fysiotherapeut stemt met de patiënt af hoe de overdracht tot stand komt. De patiënt kan de overdracht meenemen en aan de fysiotherapeut overhandigen of de overdracht (en verwijzing) worden direct naar de collega fysiotherapeut verstuurd.

Voor verdere informatie zie ” fysiotherapeutische overdracht.

 

ad 3. Een verwijsbrief door de specialist

In de verwijsbrief staat vermeld, indien passend, dat het gaat om zorg na een (langdurig of gecompliceerde) ziekenhuisopname en dat revalidatie geïndiceerd is. Hierbij rekening houdend met het mogelijk langer durende hersteltraject van de patient en een mogelijk chronische diagnose. Tevens wordt melding gemaakt van thuisbehandeling bij aanvang van de therapie.

Voor verdere informatie zie “verwijzing specialist.

Bekijk hier onze zorgzoeker

Back To Top
Zoeken