skip to Main Content

Informeren en educatie

Het geven van informatie is belangrijk voor de verwachtingen van de patiënt met PICS én zijn omgeving. Bij PICS is het belangrijk om de partner (kinderen, mantelzorgers) te betrekken bij de informatievoorziening. Informatie kan grofweg 2 onderwerpen omvatten. Ten eerste ziektespecifieke informatie. Onderwerpen kunnen bijvoorbeeld zijn: het geven van inzicht in de aandoening en het herstel- of revalidatieproces, bevordering van therapietrouw, het bevorderen van een adequate wijze van omgaan met eventuele klachten, bevorderen van werkhervatting, afname van angst en het wegnemen van barrières/drempels voor inspanning. Ten tweede kan de informatie algemene onderwerpen betreffen zoals een algemeen actieve levensstijl of belasting-belastbaarheid. Patiënteninformatie is idealiter het geven van de juiste informatie, op het juiste moment en met de juiste middelen. Informatie geven laat zich daarom niet beperken tot 1 moment of 1 boodschap. Per patiënt zullen afwegingen nodig zijn voor het effectief aanbieden van informatie.

Tools:

Back To Top
Zoeken