skip to Main Content

Hervatten van werk

Het is bekend dat cliënten met PICS mogelijk moeite hebben, of dat het zelfs niet meer lukt, om terug te keren in hun vroegere arbeidssituatie. Dit kan een fysieke, mentale en/of psychosociale oorzaak hebben. Bij het proces van terugkeer naar werk inventariseert de (arbeids-)fysiotherapeut de fysieke voorwaarden en haalbaarheid ten aanzien van de activiteiten in de arbeidssituatie. Een (in arbeid gespecialiseerde) ergotherapeut ondersteunt bij het terugkeren naar de werksituatie. Daarbij kan ondersteuning worden geboden op cognitief/ psychosociaal vlak (belasting-belastbaarheid, concentratie/geheugen en prikkelverwerking) en kan advies worden gegeven over de werkplek (inrichting/ houding) en coaching. Vanuit een persoonsgerichte benadering wordt er tijdens de ergotherapie een juiste balans gevonden tussen persoonlijke capaciteiten, de rollen die de cliënt weer op wil pakken en de eisen die het werk aan de cliënt stelt. De ergotherapeut gaat vaak ook in gesprek met de werkgever over de mogelijkheden, eisen en opbouw om gegeven adviezen te kunnen realiseren.
Samenwerking tussen disciplines is belangrijk bij het proces van terugkeer naar werk. Betrokken disciplines zijn bijvoorbeeld de bedrijfsarts, de maatschappelijk werker, de jobcoach en de psycholoog.

Tool: 
Handboek arbeid & gezondheid. publicatie datum: 07-01-2019. 3e druk ISBN/ISSN 9789036822404. BSL. 64,99 incl. BTW.

Back To Top
Zoeken