skip to Main Content

Evaluatie

Opgemerkt dat klinimetrie niet alleen plaatsvindt in het begin van de behandeling maar ook tussentijds en op het eind. Aanbevolen wordt om ook tijdens de tussenevaluaties niet alleen de voortgang vast te leggen op de besproken doelen maar ook oog te hebben voor nieuwe zichtbare problemen (bijvoorbeeld, cognitieve, mentale, arbeid en relatie aspecten).

Back To Top
Zoeken