skip to Main Content

Diagnostiek

Ten aanzien van diagnostiek zijn twee gebieden uitgewerkt.
1) Screening op het gebied van voeding, cognitie, sociaal- en psychologisch functioneren.
2) klinimetrie welke mogelijk geschikt is voor specifiek patiënten met PICS.

1. Screening

Screening op voeding.

Voor screening op ondervoeding diëtetiek beveelt de CoP het gebruik van de SNAQ65+ aan, De SNAQ65+ bepaalt aan de hand van gewichtsverlies, bovenarmomtrek, eetlust en functionaliteit of er sprake is van (een riciso op) ondervoeding. Een score “rood” geeft een indicatie voor doorverwijzing naar een diëtist, bij “oranje” moet doorverwijzen sterk worden overwogen. Hierbij de link naar de website en naar de uitleg op YouTube.

Screening op cognitie of indicaties voor ergotherapie.

Op basis van de anamnese kan worden afgewogen of er sprake is van cognitieve problemen zoals moeite met concentratie en geheugen, extreme vermoeidheid en problemen met de dag- en energieindeling. Ergotherapie kan hiervoor worden ingeschakeld. Een concreet screeningsinstrument is op dit moment nog niet beschikbaar, hier wordt door het REACH-netwerk aan gewerkt.

Screening op psychologische problemen.

Screening op psychologische problemen is een lastig gebied. Er is geen algemeen screeningsinstrument (mogelijk) beschikbaar. Op onderdelen kunnen wel suggesties gedaan worden. Vanuit het REACH-netwerk worden de volgende suggesties gedaan. Voor screening op mentale problematiek, zoals angst, depressie of post-traumatische stress kan de Global Psychotrauma Screening (GPS) worden gebruikt. Een score op de GPS hoger dan 3 wijst mogelijk op Post Traumatic Stress Disorder (PTSD). In dat geval moet de overweging worden gemaakt om de patiënt naar de huisarts te verwijzen met als vraag door te verwijzen naar een psycholoog voor verdere diagnostiek en behandeling. Als je dichter tegen een diagnose Post Traumatische Stress Syndroom aan wilt zitten zou je dit iets uitgebreider kunnen meten met bijvoorbeeld de PCL-5 die alle symptomen uitvraagt. Een alternatief voor het screenen van PTSS is de Trauma Screening Questionnaire (TSQ), waarbij een score van 6 of hoger kan mogelijk wijzen op post-traumatische stress. Tot slot wordt gewezen op het screenen voor angst en depressie met behulp van de Hospital Anxiety and Depression Scale (HADS). Een score van 8 of hoger per subschaal verwijst naar mogelijke angst en depressieklachten.

2. Voorkeurs Klinimetrie Fysiotherapie

Nadat bekend is wat de hulpvraag en doelstellingen zijn wordt bekeken welke meetinstrumenten mogelijk nodig zijn. De keuze voor welke fysiotherapeutische klinimetrie wordt ingezet is afhankelijk van de geformuleerde doelstellingen. Op basis van veel voorkomende vragen bij patiënten (bron) en ervaringen van fysiotherapeuten van het REACH werk worden voor klinimetrie een aantal suggesties gedaan waaronder het gebruik van:

* Ervaren vermoeidheid: Borg score en de MVI

* Kracht/uithoudingsvermogen: Handknijpkracht, bepaling 1-RM, 5 times chair stand, TUG

* Loopcapaciteit: 2 of 6 Min Wandel Test, 2 Min step test.

nb. voor de meetinstrumenten wordt verwezen naar de vele websites die hierin voorzien waaronder http://www.meetinstrumentenzorg.nl/ .

Back To Top
Zoeken