skip to Main Content

Anamnese

Het begin van het contact tussen fysiotherapeut en patiënt zal bestaan uit kennismaken, het opbouwen van een vertrouwensrelatie, verkennen van doelen en mogelijkheden. De anamnese van de patiënt bestaat onder andere uit het identificeren van de hulpvraag, verwoord door de taal van de patiënt. In de anamnese wordt gebruik gemaakt van de methodiek van ‘gezondheid en gedrag’. Belangrijke aspecten van het gesprek zijn voldoende tijd en rust om het gesprek aan te gaan en het stellen van open vragen. Voorbeelden van passende open vragen zijn bijvoorbeeld: Hoe ervaart u uw gezondheid? Hoe verlopen de dagelijkse activiteiten? Welke dingen doet u graag en welke zijn belangrijk voor u? Welke hobby’s of passies heeft u?).

De opzet van het gesprek kan er als volgt uit zien:

  • Korte uitleg over positieve gezondheid (visuele spinnenweb ter illustratie laten zien)
  • Start met open vragen, exploreren van ervaren gezondheid en wat van betekenis is voor de patiënt
  • Cliënt scoort de ervaren gezondheid op de VAS schaal*
  • Vraag: bent u tevreden met dit cijfer? Noem eens 3 dingen die u zou willen kunnen om dit cijfer te laten oplopen of om dit te kunnen handhaven. Je kunt ook vragen: wanneer was het cijfer hoger, en waar lag dat dan aan?

De uitkomst van dit gesprek is uiteindelijk wat de cliënt belangrijk vindt in het kader van zijn gezondheid en op basis waarvan betekenisvolle doelen worden geformuleerd. Het REACH-netwerk doet als aanvullende suggestie het gebruik van een ‘omgekeerd’ RPS formulier (bijlage).

Tools:

Back To Top
Zoeken