skip to Main Content

Ontwikkelfase

Bespreken 1e concept zorgproducten (flow chart, onderliggend document). 10 januari 2019 vaststellen zorg rondom PICS patienten en oplevering producten + 1e versie website

Lees meer

Ontwikkelfase

Bepaling richting en vorm zorgproducten. 20 september 2018 tweede bijeenkomst: Positieve gezondheid en inhoudelijke richting.

Lees meer

Voorbereidingsfase

Marike van der Schaaf heeft met behulp van een NWO RAAK-publiek subsidie het project REACH kunnen financieren. 30 Januari 2018 heeft er een symposium plaatsgevonden in het Amsterdam UMC/AMC: Symposium 'Van Kritieke Ziekte naar Goede Gezondheid'. Programma: Impact van een…

Lees meer
Back To Top
Zoeken