skip to Main Content

Binnen de zeven deelnemende ziekenhuizen is het vaak de IC-fysiotherapeut die de patiënten screent op toelaatbaarheid voor het wetenschappelijk onderzoek.

Patiënten (en hun naasten) worden geïnformeerd over het onderzoek en gevraagd of de onderzoeker contact mag opnemen. Als toestemming wordt verkregen worden de contactgegevens doorgegeven aan de uitvoerend onderzoeker en krijgt de patiënt een informatiebrief mee.

De onderzoeker neemt als de patiënt ontslagen is uit het ziekenhuis contact op en na een telefonische screening wordt een afspraak gemaakt voor een eerste bezoek.

Tijdens het eerste bezoek wordt schriftelijk ‘informed consent’ verkregen en de
eerste metingen gedaan.

Back To Top
Zoeken